ตั้งค่าการจัดส่ง

ค่าเริ่มต้นการจัดส่งของทุกร้านค้าจะเป็น "จัดส่งฟรี" ซึ่งคุณสามารถเพิ่มตัวเลือกการจัดส่งได้ ซึ่งขั้นตอนแรกให้เลือกประเภทการจัดส่งสำหรับร้านค้าของคุณ ตามขั้นตอนดังนี้

1. ไปที่เมนู "ร้านค้า" เลือก "แก้ไขข้อมูลร้านค้า"

2. เลือกที่ปุ่ม "แก้ไข"

3. เลือกวิธีการจัดส่ง และกด "บันทึก"

หลังจากนั้น เพิ่มตัวเลือกการจัดส่ง ดังนี้

1. ไปที่เมนู "ร้านค้า" เลือก "การจัดส่ง" ที่รูปเฟืองด้านขวาบน

2. กดปุ่ม "+ เพิ่มใหม่" ที่ประเภทการจัดส่งที่ต้องการ

อัตราคงที่

ระบุประเภทการจัดส่ง อัตราค่าจัดส่ง และกด "บันทึก"

คิดตามยอดรวม

ระบุประเภทการจัดส่ง อัตราค่าจัดส่ง ยอดรวมต่ำสุด ยอดรวมสูงสุด และกด "บันทึก"

คิดตามน้ำหนัก

ระบุประเภทการจัดส่ง อัตราค่าส่ง น้ำหนักต่ำสุด น้ำหนักสูงสุด (หน่วยเป็นกิโลกรัม) และกด "บันทึก"